Betonárny a recyklační zařízení

Společnost MERKO CZ, a.s. dodává svým zákazníkům různé typy betonáren a mísíren, určených pro přípravu transportbetonu i betonových směsí pro výrobu prefabrikátů, a to jak ve stacionárním, tak i mobilním provedení. Samozřejmostí jsou komplexní dodávky zařízení, včetně doplňkového vybavení, jako například recyklační zařízení, systémy chlazení a ohřevu či systémy po dopravu a skladování sypkých materiálů.

Stavební činnost

Firma realizuje stavební činnost od roku 1991. Zabývá se jak malými opravami bytového fondu, tak i středními stavbami, výstavbou průmyslových objektů a výrobních hal.

Mobilní betonárny

mobilni-betonarny

Společnost MERKO CZ, a s. nabízí širokou řadu mobilních typů betonáren od malých kompaktních staveništních zařízení až po velké stroje. Výkony se pohybují v rozmezí od 25 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Speciální mísírny

specialni-misirny

Mísírny pro speciální betonové směsi, především pro výrobu vibrolisovaného zboží, mísení suchých směsí, mechanicky zpevněného kameniva či kameniva zpevněného cementem.

Míchačky betonu

michacky-betonu

Betonárny jsou standardně osazovány talířovými či dvouhřídelovými míchačkami. Speciální mísírny betonu jsou vybaveny planetovými míchačkami.

Horizontální betonárny

horizontalni-betonarny

Stacionární technologická zařízení pro výrobu betonu. Typ zásobníku kameniva je volitelný podle konkrétních podmínek a umístění v terénu. Výkony se pohybují v rozmezí od 25 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Tepelné hospodářství

systemy ohrevu

Pro zajištění provozu ve zhoršených klimatických podmínkách je nutné vybavit betonárny ohřevem záměsové vody, systémem pro temperování kameniva a betonárny horkým vzduchem.

Recyklační zařízení

recyklacni-zarizeni

Recyklační zařízení slouží k rozplavování a zužitkování zbytkového betonu z betonárny a domíchávačů. Princip spočívá v oddělení štěrku a hrubého písku od odpadní vody.

Věžové betonárny

vezove-betonarny

Stacionární zařízení s velkým výkonem pro výrobu transportního betonu a produkci betonových směsí na výrobu prefabrikátů. Výkony se pohybují v rozmezí od 45 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Rekonstrukce

rekonstrukce-modernizace

Disponujeme projekčními kapacitami pro řešení atypických strojních a stavebních úprav našich betonáren, proto významnou část naší činnosti tvoří rekonstrukce a modernizace.