Betoniarnia i recyklingu

MERKO dostarcza swoim klientom różne rodzaje betonowni i zakładów mieszania, przeznaczonych do wytwarzania betonu towarowego i do produkcji elementów prefabrykowanych, w konstrukcjach stacjonarnych i mobilnych. Oczywiście jest to kompleksowa dostawa sprzętu, w tym urządzeń pomocniczych, takich jak : recykling, systemy ogrzewania i chłodzenia lub urządzeń do magazynowania i transportu materiałów sypkich.

Prace budowlane

Spółka prowadzi działalność budowlaną od 1991 roku. Zajmuje się drobnymi remontami budynków mieszkaniowych, jak również konstrukcji pomocniczych, budowę budynków przemysłowych i hal produkcyjnych.

Mobilne betonownie

Mobilne betonownie

Firma MERKO CZ, a.s. oferuje szeroką gamę mobilnych betonowni od małych i kompaktowych urządzeń o wydajności od 25 mᵌ/godz. aż do dużych maszyn z wydajnością do 200 mᵌ/godz.

Mieszalnie specjalne

Mieszalnie specjalne

Nietypowe rozwiązańia mieszalni do specjalnego betonu, wyrobów wibroprasowanych, mieszalni do mieszania suchej zaprawy, mechanicznie mieszanie podbudów drogowych.

Mieszarki betonu

Mieszarki betonu

Betoniarnie są standardowo wyposażone w mieszalniki talerzowe lud dwuwałowe. Specjalne betoniarnie posiadają mieszarki planetarne.

Poziome węzły betoniarskie

Poziome węzły betoniarskie

Stacjonarne urządzenia do produkcji betonu. Rozwiązanie techniczne pozwala wybrać rodzaj zasobnika kruszyw na podstawie warunków terenowych i lokalizacji szczegółowej.

Systemy ogrzewania

Systemy ogrzewania

System ogrzewania betoniarni , istotny dział wyposażenia technicznego betoniarni, odpowiada za osiągnięcie pożądanych parametrów technicznych pozwalających na ciągłą produkcję betonu.

Recykling resztek betonu

Recykling resztek betonu

Rozdzielenie i utylizacja pozostałości z mieszalnika betonu. Zasada polega na separacji piasku, żwir i wody szlamowej i umożliwia dalsze korzystanie z tych materiałów.

Wieżowe betonownie

Wieżowe betonownie

Stacionarne urządzenia produkcyjne z wysoką wydajnością, są przeznaczone do wytwarzania gotowej mieszanki trasport-betonu, jak również do produkcji wyrobów betonowych i prefabrykatów.

Przebudowa i modernizacja

Przebudowa i modernizacja

Spółka prowadzi remont i wymianę istniejących urządzeń lub modernizacji istniejących urządzeń w zakresie wg indywidualnych wymagań klienta.