Speciální mísírny

specialni-misirny

Mísírny pro speciální betonové směsi, především pro výrobu vibrolisovaného zboží, mísení suchých směsí, mechanicky zpevněného kameniva či kameniva zpevněného cementem.

Tato zařízení jsou navrhována individuálně, dle konkrétních potřeb zákazníka. Mísírny mohou být dodány v horizontálním či věžovém uspořádání, v mobilním či stacionárním provedení a umístěny vedle či uvnitř výrobní haly. Mísírny jsou osazovány jednou až třemi míchačkami a vybaveny moderním systémem řízení a dávkování všech komponent, včetně objednávkového systému a řízení dopravy betonu k jednotlivým odběrovým místům ve výrobní hale.

Mísírny pro výrobu:

  • prefabrikovaného zboží a vibrolisovaného zboží
  • prostorových betonových prvků (betonových nosníků, tyčových prvků, elektrických sloupů, železničních pražců apod.)
  • dutinových panelů
  • lehčených betonů (např. liapor a ekostyren)
  • suchých materiálů, lepidel a pojiv
  • mechanicky zpevněného kameniva apod.

VOZÍKY PRO DOPRAVU BETONU DO VÝROBNÍ HALY

Součástí dodávky mísírny je rovněž komplexní řešení dopravy betonu k jednotlivým odběrným místům ve výrobní hale, vč. projektování a realizace pojezdové dráhy a napojení na řídicí systém betonárny.
Technické řešení dopravy betonu do haly je voleno dle konkrétních podmínek a počtu a velikosti míchaček (otočné vozíky, vozíky se spodním odběrem či dopravní pásy).

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Firma MERKO CZ, a.s. dodává rovněž zařízení na dávkování speciálních suchých i tekutých přísad do betonu ocelových drátků (Dramix), ocelových broků, mikrosiliky, polymerových vláken apod.

Samozřejmostí je dodání doplňkového zařízení, tj. systému ohřevu pro zajištění provozu v zimním období a recyklačního zařízení.