Věžové betonárny

vezove-betonarny

Stacionární zařízení s velkým výkonem pro výrobu transportního betonu a produkci betonových směsí na výrobu prefabrikátů. Výkony se pohybují v rozmezí od 45 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Technickým řešením patří k nejprogresivnějším zařízením pro výrobu betonu.

U věžové betonárny je zásobník kameniva umístěn nad mísícím centrem betonárny, tj. nad míchačkou a vážními systémy. Zásobník tvoří ocelová šroubovaná a svařovaná konstrukce členěná do 4 až 8 komor podle požadavků zákazníka. Doprava materiálu do zásobníku probíhá pomocí korečkového elevátoru, Z-dopravníku či vynášecího dopravního pásu a jeho následné rozdělení do příslušných komor pomocí otočného rozdělovače umístěného nad zásobníkem kameniva.

Výhody věžového uspořádání betonárny

  • vyšší výkon betonárny – dochází k přímému dávkování kameniva do váhy a nedochází k časovým ztrátám spojených s vážením na páse (ve vozíku) a dopravou skipovým vozíkem
  • velká pohotovostní zásoba kameniva – systém umožňuje skladovat veškeré kamenivo v zásobníku a nejsou zde žádné nároky na externí sládky, kamenivo je v zásobníku kryté a temperované
  • snadnější ohřev – betonárna dohromady se zásobníkem tvoří kompaktní celek, což je důvod pro snadnější temperování kameniva, navíc teplý vzduch stoupá vzhůru do zásobníku
  • prostorová nenáročnost stavby – není nutný prostor pro umístění zásobníku vedle mísícího centra a pro externí skládky jako u horizontálních typů betonáren

Součástí dodávky je rovněž opláštění betonárny. Ve většině případů bývá zásobník kameniva opláštěn trapézovým plechem a izolací z minerální vlny a mísírna (část pod zásobníkem kameniva) sendvičovými panely.

Samozřejmostí je dodání doplňkového zařízení, tj. systému ohřevu pro zajištění provozu v zimním období a recyklačního zařízení.