Míchačky betonu

michacky-betonu

Betonárny jsou standardně osazovány talířovými či dvouhřídelovými míchačkami. Speciální mísírny betonu jsou vybaveny planetovými míchačkami.

Provádíme osazení betonárny talířovými a dvouhřídelovými míchačkami naší výroby a rovněž dodáváme další typy míchaček ve spolupráci s konkrétními výrobci. Zajišťujeme rovněž servis míchaček a dodávky náhradních dílů na míchačky.

Talířové míchačky

Talířové míchačky jsou především určeny k výrobě transportního betonu a betonu pro prefabrikované dílce. Jedná se o léty prověřenou koncepci míchačky s vertikální hřídelí, na které je uchycen rotor s uložením pro míchací ramena. Převodovka míchačky je umístěna uvnitř válcové konstrukce pro uchycení rotoru míchačky z její spodní části.

Výkon talířových míchaček: od 0,3 do 3 m3 hotového betonu na záměs.

Dvouhřídelové míchačky

Dvouhřídelové míchačky jsou určeny především pro výrobu transportbetonu. Dvouhřídelový systém míchání spočívá ve dvou paralelních horizontálních hřídelích s míchacími rameny a lopatkami, které se pohybují protiproudně. Ramena s lopatkami vytvářejí trojrozměrný míchací efekt. K míchání dochází především uprostřed prostoru míchačky, což má příznivý vliv na opotřebení otěrových dílů míchačky. Dostatečně dimenzované převodovky zajišťují potřebný výkon i pro míchání směsí s nízkou konzistencí. Míchačka může být osazena automatickým mazacím systémem.

Výkon dvouhřídelových míchaček: od 1,0 do 4,0 m3 hotového betonu na záměs.

Planetové míchačky

Planetové míchačky jsou určeny především k výrobě betonu pro prefabrikované dílce, vibrolisované zboží a speciální betony. Míchačka využívá protiproudého principu míchání, což společně s volným vnitřním prostorem míchacího bubnu, umožňuje dokonalou homogenizaci směsi i u obtížněji mísitelných materiálů. Předností protiproudého systému míchání je, že veškerá energie se přenáší přímo do míchané směsi.

Výkon planetových míchaček: od 0,33 do 2 m3 hotového betonu na záměs.

Ostatní míchačky

Rovněž nabízíme míchačky pro výrobu různých speciálních stavebních směsí, suchých směsí apod., a to jak v šaržovém, tak v kontinuálním provedení.