Mobilní betonárny

mobilni-betonarny

Společnost MERKO CZ, a s. nabízí širokou řadu mobilních typů betonáren od malých kompaktních staveništních zařízení až po velké stroje. Výkony se pohybují v rozmezí od 25 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Mobilní betonárny slouží především pro výrobu transportního betonu. Hlavním účelem mobilního provedení je schopnost rychlé montáže a následně demontáže pro rychlé nasazení k výrobě v nové lokalitě.

Jelikož na mobilitu betonáren a možnost jejich snadného přemístění na jiné místo je kladen stále větší důraz, společnost MERKO CZ neustále rozšiřuje tuto kategorii a v současnosti nabízí mobilní betonárny v několika modifikacích, které umožňují plnit požadavky jak malých stavebních firem, tak i velkých společností pro použití na velkých stavebních projektech. Nespornou výhodou těchto betonáren je, že pro jejich osazení do terénu není vyžadována klasická stavební připravenost, osazují se na mobilních základech na zpevněnou plochu.

Vývoj jednotlivých typů mobilních betonáren byl konzultován s mnohými dlouhodobými zákazníky tak, aby provedení vyhovovalo technickým potřebám stavby a požadavkům současných trendů. Nutnými charakteristikami mobilní betonárny jsou pak samozřejmě také snadná montáž a rychlé nasazení v místě stavby a zachování vysoké kvality a výkonu při výrobě betonových směsí.

Koncepce betonárny je řešena jako konstrukce skládaná z jednotlivých kontejnerů pro snadnou přepravu a jednoduchou montáž. Jednotlivé celky jsou sestaveny na montáži na zpevněné ploše nebo betonových základech. Zařízení je vhodné pro celoroční provoz. Betonárna je vybavena řídicím systémem pro plně automatické řízení. Řídicí systém je propojen pouze komunikačním kabelem do velínu, aby byla zajištěna mobilnost zařízení.

Typy mobilních betonáren

  1. typ MB: Mobilní betonárny řady MB jsou koncipovány jako kompaktní zařízení s kapsovým zásobníkem kameniva úzce propojeným s mísícím centrem. Zásobník kameniva je tedy součástí technologie a snižuje tak nároky na umístění v terénu. Vážení kameniva probíhá ve skipovém dopravníku pod zásobníkem kameniva pomocí vážícího rámu, osazeného na tenzometrických snímačích.
  2. typ MBS: Na rozdíl od kompaktní verze MB se u řady MBS jedná o betonárny s řadovým zásobníkem kameniva, kde vážení materiálu probíhá na vážicím páse pod zásobníkem a dopravuje se do míchačky pomocí skipového vozíku. Součástí vybavení betonárny bývá rovněž mobilní opláštění. V současné chvíli společnost MERKO dodává 3 velikosti s výkonem od 80 do 120 m3/hod.
  3. typ MBP: Třetí typ mobilního zařízení se odlišuje způsobem dopravy kameniva od zásobníku do míchačky. Tentokrát je místo skipového dopravníku pro dopravu kameniva použit šikmý vynášecí pás. Zásobník kameniva je řadový, vážení materiálu probíhá na vážicím páse pod zásobníkem. Betonárna má typové označení MBP a výkon opět od 80 do 120 m3/hod. Tato mobilní betonárna může být sestavena jak v podélném směru, tak i ve směru, kdy je zásobník kameniva kolmý k vynášecímu pásu a tvoří tvar písmene L.
Samozřejmostí je dodání doplňkového zařízení, tj. systému ohřevu pro zajištění provozu v zimním období a recyklačního zařízení.

Video