Horizontální betonárny

horizontalni-betonarny

Stacionární technologická zařízení pro výrobu betonu. Typ zásobníku kameniva je volitelný podle konkrétních podmínek a umístění v terénu. Výkony se pohybují v rozmezí od 25 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Technologie betonárny je vybavena moderními elektronickými systémy vážení veškerých komponent. Vážení kameniva probíhá v závislosti na zvolené variantě technického řešení betonárny (zásobníková váha nad míchačkou, vážní skipový dopravník či vážní pás pod zásobníkem kameniva).

Horizontální betonárny dle použitého zásobníku kameniva:

  1. HBS s řadovým zásobníkem kameniva (HBS + ZKL) - vážení kameniva probíhá na vážícím páse, umístěném pod zásobníkem kameniva a je dopravováno do míchačky pomocí skipového dopravníku
  2. HBS s kapsovým zásobníkem kameniva a vynášecím pásem (HBS SP + ZKK). Doprava kameniva do zásobníku pomocí přejímacího zásobníku a šikmého vynášecího pásu. Vážení kameniva probíhá ve skipovém dopravníku pomocí vážícího rámu, osazeného na tenzometrických snímačích
  3. HBS s hvězdicovou skládkou kameniva a radiálním přihrnovačem. Horizontální betonárna s venkovní hvězdicovou skládkou kameniva. Na ocelovou konstrukci čelní stěny oddělující skládku kameniva a betonárnu se osadí radiální přihrnovač. Vážení kameniva probíhá ve skipovém dopravníku pomocí vážícího rámu, osazeného na tenzometrických snímačích.
  4. HBS s válcovým zásobníkem kameniva (HBS + ZKV) - tzv. rozložená věž. Tento typ betonárny je kompromisem mezi horizontální a věžovou betonárnou. Kamenivo je skladováno ve válcovém zásobníku kamenivu, tento má svou vlastní podpěrnou konstrukci a je umístěn vedle betonárny. Pod zásobníkem je umístěna váha kameniva a navážené kamenivo je zaváženo skipovým dopravníkem do míchačky. Způsob zavážení kameniva do zásobníku kameniva je stejný jako u věžových betonáren – elevátorem nebo šikmým vynášecím pásem.
Samozřejmostí je dodání doplňkového zařízení, tj. systému ohřevu pro zajištění provozu v zimním období a recyklačního zařízení.