Rekonstrukce

rekonstrukce-modernizace

Disponujeme projekčními kapacitami pro řešení atypických strojních a stavebních úprav našich betonáren, proto významnou část naší činnosti tvoří rekonstrukce a modernizace.

Provádíme rekonstrukce a výměny starých zařízení či modernizace zařízení na stávajících základech v rozsahu dle individuálních požadavků zákazníka. Součástí komplexního řešení je prohlídka a odborné zhodnocení současného stavu betonárny a následně návrh optimálního řešení. Původní zařízení je v průběhu rekonstrukce doplněno o moderní prvky řídicího systému, vážních systémů a dávkovacích zařízení.

Časová i technická náročnost rekonstrukce je vždy konzultována a odsouhlasena se zákazníkem tak, aby byly minimalizovány odstávky z provozu zařízení a zároveň byla dodržena co největší efektivita montáže.

Rekonstrukce a modernizace betonáren

  • Zhodnocení stavu stávajícího zařízení
  • Navržení optimálního řešení
  • Projekční práce
  • Zvětšení míchačky a zvýšení výkonu betonárny
  • Modernizace dávkovacích systémů
  • Modernizace cementového a štěrkového hospodářství
  • Nový řídicí systém
  • Přemístění a repase celého zařízení