Recyklační zařízení

recyklacni-zarizeni

Recyklační zařízení slouží k rozplavování a zužitkování zbytkového betonu z betonárny a domíchávačů. Princip spočívá v oddělení štěrku a hrubého písku od odpadní vody.

Zařízení vytváří uzavřený cyklus při výrobě betonu a chrání tak životní prostředí. Recyklací se snižuje spotřeba surovin pro výrobu betonu a minimalizuje se odpadní materiál.

Recyklované kamenivo se ukládá na skládku a lze jej opětovně použít pro výrobu betonu nebo k jiným stavebním účelům, např. jako zásypový materiál. Kalová voda, vzniklá při praní kameniva, je uchovávaná v jímkách s instalovanými čeřidly a může být rovněž zpětně využita ve výrobním procesu - z jímek je čerpána pomocí speciálních kalových čerpadel do váhy vody v betonárně.

Portfolio recyklačních zařízení společnosti MERKO zahrnuje tři typy recyklačních zařízení s pracím výkonem od 9 do 20 m3/hod. Koncepce zařízení je řešena pro celoroční provoz a zařízení může být vybaveno opláštěním či doplňkovým vybavením jako například hydraulicky zvedaná násypka pro mytí čerpadel na beton. Recyklační zařízení může být variantně osazeno na pevných betonových či mobilních základech.

Video

Bubnové recyklační zařízení

Stacionární nadzemní recyklační zařízení RZB 09 s teoretickým výkonem vypírání 9 m2/hod (označení RZB 9). Vypírací buben je tvořen válcovou nádobou z ocelového plechu. Vnitřní obvod bubnu je vybaven spirálou, která posouvá hrubý materiál do zadní části bubnu, kde je nabírán lopatkami, vynášen na vibrační podavač a odtud na skládku kameniva. Vypírací buben pracuje na systému protiproudu - v zadní části je do bubnu přiváděna voda proti směru pohybu rozplavovaného materiálu, čímž dochází k jeho řádnému proprání.

Šnekové recyklační zařízení

Šnekové recyklační zařízení s vyměnitelnými obložkami šnekovnice s teoretickým výkonem vypírání 12 m2/hod. je dodáváno ve stacionárním (označení RZS 12) či v mobilním provedení (RZM 12). V mobilním provedení je zařízení osazeno na podpůrném ocelovém rámu spolu s malou přečerpávající nádobou, rozvaděčem a opěrnou zdí pro separované kamenivo. Kalová voda je směřována do velké nadzemní ocelové nádrže.

Vanové recyklační zařízení

Provedení recyklačního zařízení s pomaloběžnou šnekovnicí pro účinné propírání materiálu a separaci jednotlivých složek zbytkového betonu. Vývoj uvedeného typu je reakcí na požadavky zákazníků recyklovat větší objemy materiálu. Vanové recyklační zařízení je dodáváno ve dvou velikostech, a to s teoretickým výkonem vypírání 15 m3/hod (RZV 15) a 20 m3/hod (RZV 20). Recyklační zařízení RZV 20 je uzpůsobeno pro možnost současného mytí dvou domíchávačů.