Tepelné hospodářství

systemy ohrevu

Pro zajištění provozu ve zhoršených klimatických podmínkách je nutné vybavit betonárny ohřevem záměsové vody, systémem pro temperování kameniva a betonárny horkým vzduchem.

Zařízení vodního a tepelného hospodářství může být umístěno přímo v prostorách betonárny nebo v přemístitelném kontejneru. Palivová základna - navržená tepelná zařízení je možné provozovat s napojením na rozvody zemního plynu, ELTO, propanu či elektřiny.

Vodní hospodářství

V rámci provedení vodního hospodářství se řeší zásobovaní vodou z jiných zdrojů než vodovodní řád - studny, přírodní i uměle vodní nádrže, akumulační nádoby apod. Nezávisle na možném ohřevu vody je zapotřebí zajistit dostatečný tlak a množství záměsové vody. Při nedostatečném množství vody je nutná instalace akumulační nádrže, při nedostatečném tlaku vody je potřeba dodat automatickou tlakovou stanici.

Ohřev záměsové vody

Systém ohřevu je pro každý případ řešen individuálně podle místních podmínek a požadavků zákazníka. Záměsovou vodu lze připravovat dvěma způsoby:

  • průtokový způsob - potřebné množství záměsové vody je připravováno dle okamžitých potřeb výroby
  • akumulační způsob - pro zajištění dostatečného množství ohřáté vody je využívána tepelně izolovaná beztlaková nádoba, ve které je voda ohřívána v době mimo výrobu. Během výrobního procesu je voda v nádobě pouze dohřívána. Tento způsob je doporučován v případech, kdy je betonárna zásobována vodou z alternativního zdroje, tj. není napojena na vodovodní řád. Záměsová voda je do váhy vody dopravována AT stanicí, která je sacím potrubím napojena na akumulační nádobu.

Ohřev vzduchu

Systém ohřevu vzduchu pro temperování kameniva v zásobníku pomocí speciálně konstruovaných vzduchových trysek. Samotné zařízení pro ohřev vzduchu sestává z teplovzdušného generátoru a vysokotlakého ventilátoru umístěného na distribučním potrubí k odběrnému místu. Vybraný typ zařízení závisí na druhu použitého paliva. Temperování prostoru betonárny - zdrojem tepla pro vytápění je teplovzdušná jednotka nebo sálavé agregáty.

Systémy chlazení

Protipólem k systému ohřevu je systém chlazení. Systém chlazení jsme začali vyvíjet jako reakci na potřeby trhu zejména v jižní Evropě. V současné době lze chlazení provádět v podstatě čtyřmi způsoby:

  1. Chlazení záměsové vody
  2. Chlazení betonové směsi v míchačce pomocí ledové tříště
  3. Chlazení cementu dusíkem
  4. Chlazení hotové betonové směsi v domíchávači dusíkem.

Chlazení betonové směsi je možno provádět výše uvedenými metodami, popřípadě jejich kombinací pro dosažení nejlepšího chladícího efektu. Obecně lze říci, že z fyzikálního hlediska a z hlediska účinnosti je nejvýhodnější kombinace chlazení vodou a ledem. Tento typ chlazení je však investičně a prostorově nejnáročnější. Naopak chlazení cementu a přímé chlazení betonové směsi v domíchávači jsou metody technicky jednoduché a investičně méně náročné.