Proces výroby a reailzace

proces-vyroby-a-realizace-02

Výroba betonárny začíná navržením vhodného technického řešení betonárny tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám zákazníka a splňovalo optimální podmínky pro provoz.

Společnost MERKO CZ disponuje vlastním zkušeným projekčním týmem. Centralizace obchodní činnosti, projekce i výrobní základny do jednoho místa umožňuje okamžité konzultace a řešení různých situací ve všech etapách výrobního procesu.

Jednotlivé části betonárny jsou vyráběny kvalifikovanými pracovníky ve výrobní hale, která je vybavena nejmodernější technologií. Díky dostatečnému výrobnímu prostoru, pracovním zkušenostem a modernímu vybavení je společnost schopna zhotovit a kompletovat několik strojů současně.

Kompletace a kontrola zařízení před expedicí z výroby umožňuje odhalit a opravit případné nedostatky a připravit stoj pro rychlou a bezproblémovou montáž. Poté, co je vyrobené technologické zařízení sestaveno a vybaveno všemi potřebnými strojními komponenty a elektroinstalací, přechází se k testování funkčnosti stroje. Po celkové kontrole, funkčních zkouškách a konečné úpravě se betonárna demontuje na několik snadno přepravitelných částí a následně je převezena z výrobních prostor na konečné místo určení.

Montáž betonáren a jejich uvedení do provozu provádějí pracovníci s dlouholetou praxí. Důležitou součástí montáže je rovněž zaškolení budoucí obsluhy stroje v oblasti provozu a pravidelné údržby zařízení tak, aby sami svým jednáním byli schopni předcházet poruchám a přispívat k výborné spolehlivosti a životnosti stroje.

Samozřejmostí je zajišťování záručního a pozáručního servisu, který je prováděn prostřednictvím servisních skupin dvacet čtyři hodin denně. Technickou podporu a určité servisní kroky lze provádět také prostřednictvím vzdálené správy řídícího počítače betonárny.