Przebudowa i modernizacja

Przebudowa i modernizacja

Spółka prowadzi remont i wymianę istniejących urządzeń lub modernizacji istniejących urządzeń w zakresie wg indywidualnych wymagań klienta.

Częściowym rozwiązaniem jest wizyta i ocena naszych ekspertów obecnego stanu betoniarni, a następnie optymalne rozwiązanie i wycena.

Oryginalne urządzenia po odbudowie są uzupełnione o nowoczesne funkcje systemu kontroli, systemów ważących i sprzętu pomiarowo dozującego.

Termin i techniczne wymagania remontu węzła jest zawsze konsultowane i uzgodnione z klientem w celu zminimalizowania przestojów produkcyjnych, a także przy uwzględnieniu maksymalnej wydajności naszego zespołu.

Przebudowa i modernizacja betonowni

  • Ocena stanu istniejących urządzeń
  • Zaprojektowanie optymalnego rozwiązania
  • Projektowanie
  • Zwiększenie mieszarki i poprawa wydajności
  • Modernizacja systemów dozujących
  • Modernizacja cementu i gospodarki kruszyw
  • Nowy system sterowania
  • Przenoszenie i przebudowa całego systemu