Mieszarki betonu

Mieszarki betonu

Betoniarnie są standardowo wyposażone w mieszalniki talerzowe lud dwuwałowe. Specjalne betoniarnie posiadają mieszarki planetarne.

Zapewniamy umieszczenie mieszalników talerzowych i dwuwałowych naszej produkcji. jak równierz dalsze typy mieszalników innych światowych producentów. Zapewniamy serwis mieszarek i sprzedaż cześci zamiennych do nich.

Talerzowe mieszalniki

Mieszarki talerzowe są wykorzystywane głównie do produkcji betonu towarowego oraz betonu dla elementów prefabrykowanych. Jest to czasowo sprawdzona koncepcja mieszalników z wałem pionowym, który jest przymocowany do wirnika łożyskowanych ramion mieszających. Przekładnia znajduje się wewnątrz cylindrycznej konstrukcji wirnika mieszarki do montażu silnika od dołu.

Pojemność talerzowych mieszarek : od 0,3 do 3 m3 gotowego betonu na cykl.

Dwuwałowe mieszalniki

Dwuwałowe mieszalniki służą głównie do produkcji betonu towarowego. Dwuwałowy system składa się z dwóch równoległych wałów poziomych z ramion i lemieszami mieszania , które poruszają się przeciwbieżnie. Ramiona i łopatki powodują trójwymiarowy efekt mieszania. Mieszanie jest głównie w środku mieszalnika, który ma korzystny wpływ na zużycie okładzin ścieralnych. Skrzynie biegów z wystarczającą ilością mocy do mieszania mieszanek o niskiej konsystencji. Mieszarka może być wyposażona w automatyczny układ smarowania.

Pojemność mieszarek dwuwałowych: od 1,0 do 4,0 m3 gotowego betonu na cykl.

Planetarne mieszarki

Planetarne mieszalniki są przeznaczone przede wszystkim do produkcji betonu dla elementów prefabrykowanych, produktów wibroprasowanych i betonów specjalnych. Mieszalnik używa licznych lemieszy, które mieszają w wolnej przestrzeni wewnętrznej bębna mieszania, pozwala na doskonałe homogenizacji mieszaniny materiałów. Zalety układu mieszania przeciwprądzie jest, że cała energia jest przekazywana bezpośrednio do mieszaniny.

Pojemność mieszarek planetarnych: od 0,33 do 2 m3 gotowego betonu na cykl.

Inne mieszalniki

Oferujemy również mieszalniki do produkcji różnych specjalnych mieszanek budowlanych, mieszanki suchych zapraw itp., zarówno szarżowe jak i do produkcji ciągłej.