Skip to main content

Rekonstrukce a modernizace technologických celků

Provedení úprav betonáren, nebo modernizace zařízení je velmi významným prvkem pro zajištění podmínek pro současné moderní podmínky provozu. Jedná se o zásadní rekonstrukce, kde je potřeba měnit a zvětšovat výkon zařízení, doplnit o speciální dávkovače, případně váhy.

Fotogalerie, reference