Skip to main content

Mísírny betonu a atypické mísírny

Speciální kategorie zařízení určených pro výrobu prefabrikátů, nebo směsí pro speciální produkci. Tyto zařízení jsou navrhovány a vyvíjeny pro individuální požadavky. S ohledem na výkon a další požadavky jsou ve všech oblastech zaměřeny na trvalou kvalitu výroby koncových produktů. Jedná se o zařízení s jednou nebo více míchacími jádry, pro přesně specializované produkce.

Součástí těchto zařízení jsou také dopravní systémy betonové směsi ve výrobních halách, které navazují na mísící jádro a dopravují vyrobený beton na určené místo.

Také velmi významnou částí atypických řešení jsou systémy pro míchání kalových částic, prachu, nebo zařízení pro míchání stabilizací.