Wieżowe betonownie

Wieżowe betonownie

Stacionarne urządzenia produkcyjne z wysoką wydajnością, są przeznaczone do wytwarzania gotowej mieszanki trasport-betonu, jak również do produkcji wyrobów betonowych i prefabrykatów.

To rozwiązanie techniczne jest najlepsze wśród urządzeń do produkcji betonu.

W betoniarni wieżowej zbiornik kruszywa znajduje się powyżej centrum mieszania tj. nad ważącym systemem i mieszarką. Zasobnik składa się z walcowej spawanej konstrukcji stalowej podzielonej na 4-8 komór zgodnie z wymaganiami klienta. Transport materiałów do zasobnika przebiega za pomocą elewatora kieszeniowego, Z-przenośnika czy taśmociągu wynoszącego i na jego szczycie za pomocą rozdzielacza następuje podział. Wydajność urządzenia wacha się od 45 do 160 m3/godz.

Zalety wieżowego węzła betoniarskiego

  • większa wydajność betonowni - jest bezpośrednie dozowanie kruszywa do wagi bez straty czasu związanej z pasem wagowym (lub wózku) oraz transport wózka skipowego
  • duże pojemność zasobnika kruszyw - System umożliwia przechowywanie wszystkich kruszyw w zbiorniku i nie ma wpływu negatywnych zewnętrznych warunków pogodowych
  • łatwiejsze ogrzewanie - betoniarnia wraz ze zbiornikiem stanowi zwartą całość, co jest łatwiejsze do ogrzania kruszywa, plus ciepłe powietrze unosi się do góry zasobnika
  • zwarta struktura betoniarni – nie wymaga zbędnej przestrzeni dla umieszczenia obok centrum mieszania i składowania zewnętrznego kruszywa jak w przypadku węzłów poziomych

Węzły zawierają również obudowę termiczną. W większości przypadków zasobnik kruszyw pokryty jest blachą trapezową i izolacji z wełny mineralnej i a betoniarnia panelami wielowarstwowymi.

Oczywiście jest dostarczane dodatkowe wyposażenie, tj. recykling i system ogrzewania, aby zapewnić pracę w zimie.