Poziome węzły betoniarskie

Poziome węzły betoniarskie

Stacjonarne urządzenia do produkcji betonu. Rozwiązanie techniczne pozwala wybrać rodzaj zasobnika kruszyw na podstawie warunków terenowych i lokalizacji szczegółowej.

Wydajności urządzenia waha się od 25 do 120 m3/godz. Technologia betoniarni jest wyposażona w nowoczesne elektroniczne systemy ważenia wszystkich składników. Ważenie kruszywa odbywa się w zależności od wariantu wybranego rozwiązania technicznego betoniarni (zasobnik waga powyżej mieszalnika, ważenie w wózku skipowym lub przenośnik taśmowy ważenia na taśmie).

Poziome węzły betoniarskie w zależności od użytego zasobnika kruszyw dzielimy na:

  1. HBS z liniowym zasobnikiem kruszywa (HBS + ZKL) - ważenia odbywa się na pasie wagi, znajdującym się pod kieszeniami zasobnika kruszyw i transportowany jest do mieszalnika poprzez przenośnik skipowy.
  2. HBS z kieszeniowym zasobnikiem kruszywa i wynoszącym przenośnikiem taśmowym (HBS SP + ZKK). Transport kruszywa do zasobnika za pomocą zbiornika przejmującego i kątowego pasa transportowego. Ważenie kruszywa odbywa się w wózku skipowym przez ważącą ramę przenośnika, zamocowaną do czujników tensometrycznych.
  3. HBS z zasobnikiem gwiaździstym kruszywa i podgarniarką promieniową. Pozioma betoniarnia z odkrytymi zasobnikami kruszyw w kształcie gwiazdy. Konstrukcja stalowa przedniej ściany oddzielającej cześć magazynu i węzeł betoniarskiego jest wyposażony w promieniowy podgarniacz. Ważenie kruszywa odbywa się w wózku skipowym przez ważenie na ramie zamocowanej do czujników tensometrycznych.
  4. HBS z cylindrycznymi zasobnikami kruszywa (HBS + ZKV) - tzw. rozłożona wieża. Ten typ betoniarni jest kompromisem pomiędzy poziomymi i wieżowymi betoniarniami. Kruszywa są przechowywane w cylindrycznych magazynach - silosach, one mają swoją konstrukcję podporową i znajduje się obok betoniarni. Pod zasobnikiem kruszyw umieszczona jest wózek skipowy w którym następuje ważenie i przenośnik wynosi kruszywo do mieszalnika. Sposób ładowania zasobnika kruszyw jest identyczny jak w węźle wieżowym - elewatorem lub skośną taśmą wynoszącą.
Oczywiście jest dostarczane dodatkowe wyposażenie, tj. recykling i system ogrzewania, aby zapewnić pracę w zimie.