Rekonstrukciója

Rekonstrukciója és modernizációja

A cég rekonstruálja és kicseréli a régi berendezéseket, vagy a vevő egyedi kívánsága szerinti mértékben, a meglevő bázison, modernizálja ezeket.

A MERKO CZ, a.s. társaság rendelkezik a betongyárak egyedi gépi és építészeti kivitelezéséhez szükséges projekciós kapacitásokkal, s ezért a társaság tevékenységének jelentős részét a betonkeverékek előállítására szolgáló gépek felújítása és modernizációja alkotja. A komplex megoldáshoz tartozik a betongyár állapotának a vizsgálata és az ezt követő optimális megoldás ajánlata. Az eredeti berendezést, a rekonstrukció folyamán az irányítási rendszer, mérlegelési rendszer és adagoló berendezések modern elemeivel látják el.

A rekonstrukció időbeli és technikai szükségességletei mindig előzetesen bemutatásra kerülnek és jóváhagyatva a vevővel úgy, hogy minimalizálva legyenek a berendezés üzemeltetési szünetei, s egyidejüleg be legyen tartva a legmagasabb szerelési hatékonyság.

A betongyárak rekonstrukciója és modernizációja

  • A meglévő berendezés állapotának a kiértékelése
  • Optimális megoldás ajánlata
  • A keverő megnagyobbítása és a betongyár teljesítményének a növelése
  • Az adagoló rendszer modernizációja
  • A cement- és a kavics gazdálkodás modernizációja
  • Új irányító rendszer
  • Az egész berendezés áthelyezése és újból működőképessé tétele