Service 24

servis-24

SERVIS 24 usluga je namijenjena dojavi kvara i servisu koja je dostupna 24 sata na dan.

SERVIS 24 +420 602 327 308

Iskusne ekipe montera osiguravaju kompletnu montažu uređaja, ispitivanja, probni rad i stavljanje u rad. Školovanje posluge uređaja o radu i održavanju stroja se podrazumijeva. Nakon stavljanja uređaja u pogon, nudimo servis, kako garancijski, tako post-garancijski. Tehnička potpora i pojedini servisni koraci mogu biti učinjeni i putem telefona ili daljinskog upravljanja glavnog računala betonare.

Dugogodišnja iskustva, vlastita i ona stranih partnera, dovela su do stvaranja servisne centrale. Glavni servisni centar je tvornice MERKO CZ a.s. u Ostravi. Klijenti iz drugih zemalja mogu koristiti usluge naših predstavništava koja koordiniraju rad i o svim koracima obavještavaju centralu.