Uređaj za reciklažu

Uređaj za reciklažu

Razrjeđivanje i iskorištavanje ostataka betona iz betonare i miješalica. Princip spočiva u odjeljivanju šljunka i pijeska i otpadne (muljevite) vode što omogućava daljnje iskorištavanje tih materijala.

Uređaj predstavlja zatvoreni ciklus u proizvodnji betona i time čuva okoliš. Reciklaža omogućava smanjivanje potrošnje sirovina za proizvodnju betona i minimalizaciju otpadnih materijala.

Reciklirani agregat skladišti se i može se ponovno iskoristiti za proizvodnju betona ili za druge građevinske namjene, kao, primjerice, materijal za zasipavanje. Muljevita voda koja nastaje kod ispiranja agregata, sakuplja se u jamama u kojima su instalirani uređaji za bistrenje te se može ponovno iskoristiti u proizvodnom procesu.

Portfolio uređaja za reciklažu tvrtke MERKO uključuje tri tipa uređaja za reciklažu s kapacitetom ispiranja od 9 do 20 m3/h. Koncepcija uređaja predviđa njegovo cjelogodišnje korištenje, a sam uređaj može biti dodatno opremljen oplatom, spremnik za ispiranje betonskih pumpi s hidrauličkim podizanjem. Uređaj za reciklažu može biti smješten na čvrstim betonskim ili mobilnim temeljima.

Video

Bubanjski separator

Stacionaran nadzemni uređaj za reciklažu teoretskog kapaciteta ispiranja 9 m3/h (oznaka RZB 09). Cilindričan spremnik napravljen od čeličnog lima tvori bubanj za ispiranje. Unutrašnja ploha bubnja opremljena je spiralom koja grubi materijal pomiče u stražnji dio bubnja odakle ga lopatice podižu na vibracioni feeder i od tamo na skladište agregata. Bubanj za ispiranje radi na protustrujnom sistemu – u stražnji dio bubnja se dovodi voda u smjeru suprotnom od ulaska materijala čime se postiže kvalitetno ispiranje.

Pužni separator

Pužni separator s promjenjivim oblaganjem puža i teoretskim kapacitetom ispiranja od 12 m3/h isporučuje se u stacionarnoj (oznaka RZS 12) ili mobilnoj izvedbi (oznaka RZM 12). U mobilnoj izvedbi uređaj je smješten na čeličnom potpornom okviru, zajedno s malenim spremnikom za precrpljivanje vode, razvodnikom i potpornim zidom za separirani agregat. Muljevita voda usmjerava se u velik, nadzeman, čeličan spremnik.

Separator sistema kada

Separator u izvedbi sporohodnog puža za učinkovito ispiranje materijala i separaciju pojedinih elemenata ostataka betona. Razvoj navedenog tipa reakcija je na zahtjeve klijenata za separacijom većih količina materijala. Separator sistema kada isporučuje se u dvije veličine, teoretski kapacitet ispiranje iznosi 15 m3/h (RZV 15) i 20 m3/h (RZV 20). Separator RZV 20 prilagođen je za istovremeno pranje dvaju auto-miksera.