Toranjske betonare

Toranjske betonare

Stacionarni tehnološki uređaji velikog kapaciteta, namijenjeni proizvodnji transport-betona, ali i proizvodnji betonskih smjesa za proizvodnju prefabrikata i betonskim elemenata.

Tehničko rješenje toranjske betonare smješta je među najprogresivnije uređaje za proizvodnju betona.

Kod toranjske betonare spremnik agregata smješten je iznad centra za miješanje, tj. iznad miješalice i sustava za vaganje. Spremnik je izveden kao čelična varena i vijcima učvršćena konstrukcija podijeljena u 4 do 8 komora, u skladu sa zahtjevima klijenata. Transport materijala odvija se pomoću elevatora, Z transportera ili transportne trake za iznošenje, a u pripadajuće se komore smješta pomoću okretnog razdjeljnika koji je smješten iznad spremnika agregata. Kapacitet tipiziranih uređaja iznosi od 45 do 160 m3/h.

Prednosti toranjske izvedbe betonare

  • veći kapacitet betonare - agregat se izravno dozira u vagu te se ne gubi vrijeme vaganjem na traci (ili vagončiću) te na transport skip vagončićem
  • velika zaliha agregata spremna za upotrebu - sustav omogućava skladištenje svih agregata u spremniku, stoga nema dodatnih potreba za vanjskim skladištenje, agregat je u spremniku natkriven i temperira se
  • lakše grijanje - betonara i spremnik čine kompaktnu cjelinu što omogućava jednostavnije temperiranje agregata, štoviše, topli se zrak kreće prema gore u spremnik
  • mali zahtjevi za prostorom - nema potrebe za prostorom pored centra za miješanje, gdje bi se smjestio spremnik agregata, te za vanjska skladišta, kao kod horizontalnih tipova betonara

U isporuku je uključena oplata betonare. U većini slučajeva spremnik agregata ima oplatu od trapeznih limova te izolaciju od mineralne vune, a centar za miješanje (dio ispod spremnika) od sendvič - panela.

Isporuka dodatne opreme se podrazumijeva, a čine je sustav grijanja za osiguranje rada i u zimskim uvjetima te uređaj za reciklažu.