Toplinska gospodarstva

Toplinska gospodarstva

Kako bi se osigurao rad u zimskim uvjetima ili otežanim klimatskim uvjetima betonare je potrebno opremiti grijanjem vode za smjesu, sustavom temperiranja agregata i prostora betonare vrućim zrakom

Vodeno i toplinsko gospodarstvo mogu biti smješteni izravno u prostoru betonare ili u mobilnom kontejneru.

Baza goriva

Projektirani uređaji za grijanje kao pogonsko gorivo mogu koristiti plin, lož ulje, propan ili struju.

Vodeno gospodarstvo

Pitanje vodenog gospodarstva uključuje rješavanje dopreme vode iz drugih izvora – bunara te prirodnih i umjetnih akumulacija, ne iz vodovoda. Bez obzira na kapacitet grijanja vode, potrebno je osigurati dovoljan tlak i količinu vode za smjesu. Ako količina vode nije dovoljna, potrebno je instalirati akumulacionu posudu, a u slučaju nedovoljnog tlaka vode isporučiti automatsku tlačnu stanicu.

Grijanje vode za smjesu

Sustav grijanje rješava se individualno za svaki pojedini slučaj, u skladu s lokalnim uvjetima i zahtjevima klijenta. Voda za smjesu može se pripremati na dva načina:
  • protočni način – količina vode za smjesu priprema se odmah, u skladu s trenutačnim potrebama proizvodnje
  • akumulacijski način – kako bi se osigurala dovoljna količina zagrijane vode koristimo toplinski izoliran bestlačni spremnik u kojem se voda zagrijava mimo proizvodnog procesa. Tijekom samog proizvodnog procesa voda se u spremniku samo dogrijava. Ovaj se način preporuča u slučaju da se betonara opskrbljuje vodom iz alternativnog izvora, odnosno, nije spojena na vodovod. Voda za smjesu se u vagu vode transportira pomoću tlačne stanice koja je pomoću cijevi spojena na akumulacionu posudu.

Grijanje zraka

Sustav grijanja zraka za temperiranje agregata u spremniku pomoću posebno dizajniranih zračnih štrcaljki. Uređaj za grijanje zraka sastoji se od generatora vrućeg zraka i visokotlačnog ventilatora koji je smješten na distribucijskim cijevima prema mjestu preuzimanja. Tip uređaja ovisi o vrsti korištenog goriva. Prostor betonare temperira se pomoću jedinice za emisiju vrućeg zraka ili grijućih agregata.

Sustavi hlađenja

Protutežu sustavu grijanja predstavlja sustav hlađenja. Sustav hlađenja počeli smo razvijati kao reakciju na potrebe tržišta, posebice onih u južnoj Europi. Trenutačno nudimo četiri izvedbe hlađenja:
  1. Hlađenje vode za smjesu
  2. Hlađenje betonske smjese u miješalicu pomoću mrvljenog leda
  3. Hlađenje cementa dušikom
  4. Hlađenje gotove betonske smjese dušikom u auto-mixer.
Za postizanje najboljeg efekta hlađenja možemo koristiti jednu od gore navedenih metoda hlađenja ili ih možemo kombinirati. Općenito govoreći, s fizikalnog je stajališta najučinkovitija metoda hlađenja kombinacijom vode i leda, no ovaj je način financijski i prostorno najzahtjevniji. S druge su pak strane metode hlađenja cementa i direktnog hlađenja betonske smjese u auto-mikseru tehnički mnogo jednostavnije i investicijski manje zahtjevne.