Mobilne betonare

Mobilne betonare

Tvrtka MERKO CZ a.s. nudi veliki izbor mobilnih tipova betonara od malih, kompaktnih, namijenjenih gradilištima, kapaciteta 25 mᵌ/h pa do velikih strojeva kapaciteta 200 mᵌ/h.

Mobilne betonare prije svega su namijenjene proizvodnji transportbetona. Glavna namjena mobilne izvedbe jest sposobnost brze montaže i demontaže zbog brzog stavljanja u pogon na novoj lokaciji.

S obzirom da mobilnost betonara i mogućnost njihova preseljenja na drugo mjesto postaje sve važniji zahtjev, tvrtka MERKO CZ a.s. ovu kategoriju neprestano proširuje te trenutačno nudi mobilne betonare u nekoliko modifikacija koje odgovaraju zahtjevima kako malih građevinskih tvrtki, tako i velikih tvrtki koje ih koriste u velikim građevinskim projektima. Neosporna prednost ovog tipa betonara jest što za njihovo smještanje u teren nije potrebna klasična građevinska pripremljenost, one se na mobilnim temeljima smještaju na učvršćenu podlogu.

Razvoj pojedinih tipova mobilnih betonara izvršen je na temelju konzultacija s mnogim dugogodišnjim klijentima kako bi nove izvedbe odgovarale tehničkim zahtjevima građevine i suvremenim trendovima. Nezaobilazne karakteristike mobilnih betonara su, naravno, jednostavna montaža te brzo smještanje na mjestu izgradnje te očuvanje visoke kvalitete i kapaciteta u proizvodnji betonskih smjesa.

Mobilne betonare koncepcijski su riješene kao konstrukcija složena od pojedinih kontejnera, za lakši transport i jednostavnu montažu. Pojedine cjeline sastavljaju se na montaži na učvršćenoj plohi ili na betonskim temeljima. Betonare su opremljene upravljačkim sustavom za potpuno automatsko upravljanje. Upravljački je sustav samo kabelom spojen s velinom, kako bi se osigurala mobilnost uređaja.

Tipovi mobilnih betonara:

  1. tip MB: mobilne betonare tipa MB koncipirane su kompaktan uređaj s džepnim spremnikom agregata usko spojenim s centrom za miješanje. Spremnik agregata je dakle dijelom tehnologije te se tako smanjuje zahtjevnost smještanja na terenu. Vaganje agregat odvija se i skipu ispod spremnika agregata i to uz pomoć okvira za vaganje koji je smješten na tenzometrima.
  2. tip MBS: za razliku od kompaktne verzije MB, kod tipa MBS se radi o betonari s linijskim spremnikom agregata gdje se vaganje materijala odvija na traci za vaganje ispod spremnika, a u miješalicu se transportira pomoću skip-vagončića. Mobilna oplata također je dijelom opreme betonare. Tvrtka MERKO CZ a.s. trenutačno isporučuje 3 veličine ovog tipa betonara, kapaciteta od 80 do 120 m3/h.
  3. tip MBP: treći tip uređaja razlikuje se po načinu transporta agregata iz spremnika u miješalicu. Ovaj se puta umjesto skip-transportera za transport koristi kosa traka za iznošenje. Spremnika agregata je linijski, a vaganje materijala obavlja se na traci za vaganje ispod spremnika. Betona je tipski označena kao MBP, a kapaciteti se kreću u rasponu od 80 do 160 m3/h. Ova mobilna betonara može biti sastavljena kako uzdužno, tako i na način da je spremnika agregata okomito postavljen na traku za iznošenje i s njom zajedno tvori slovo L. U posebnim slučajevima, ovakve betonare možemo isporučiti i s kapacitetom 200 m3/h.
Isporuka dodatne opreme se podrazumijeva, a čine je sustav grijanja za osiguranje rada i u zimskim uvjetima te uređaj za reciklažu.

Video