Miješalice betona

Miješalice betona

Betonare su standardno opremljene tanjurastima ili dvoosovinskim miješalicama. Posebni centri za miješanje opremljeni su planetarnim miješalicama.

Betonare opremamo tanjurastim i dvoosovinskim miješalicama vlastite proizvodnje, a isporučujemo i druge tipove miješalica u suradnji s konkretnim proizvođačima. Osiguravamo servis i isporuku rezervnih dijelova za miješalice.

Tanjuraste miješalice

Tanjuraste miješalice namijenjene su proizvodnji transport-betona i betona za prefabricirane elemente. Ova koncepcija betonare, kako pokazuju višegodišnja iskustva, vrlo je pouzdana. Osnovu konstrukcije čini vertikalna osovina na koju je pričvršćen rotor sa smještajem za ramena za miješanje. Reduktor miješalice smješten je unutar cilindrične konstrukcije za pričvršćivanje rotora miješalice s njegova donjeg dijela.

Kapacitet tanjurastih miješalica: od 0,3 do 3 m3 gotovog betona po smjesi.

Dvoosovinske miješalice

Ove su miješalice namijenjene za proizvodnju transport-betona. Dvoosovinski sustav miješanja sastoji se od dviju paralelnih, horizontalnih osovina s ramenima za miješanje i lopaticama, koje se kreću protiv-strujno. Ramena s miješalicama čine trodimenzionalan efekt. Miješanje se odvija u sredini prostora miješalice, što pozitivno djeluje na habajuće dijelove miješalice. Reduktori dovoljne veličine osiguravaju potreban kapacitet i za miješanje smjesa niske konzistencije. Miješalica može biti opremljena automatskim sustavom podmazivanja.

Kapacitet dvoosovinskih miješlica: od 1,0 do 4,0 m3 gotovog betona.

Planetarne miješalice

Planetarne miješalice namijenjene su proizvodnji betona za prefabricirane elemente, vibro-prešanu robu i posebne betone. Miješalica koristi protustrujni način miješanja što zajedno s unutrašnjim prostorom bubnja za miješanje omogućava savršenu homogenizaciju smjese i kod materijala koje je teže zamiješati. Prednost protustrujnog sustava miješanja jest činjenica da se sva energija prenosi izravno u smjesu koja se miješa.

Kapacitet planetarnih miješalica: od 0,33 do 2,0 m3 gotovog betona.

Ostale miješalice

Nudimo i miješalice za proizvodnju različitih specijalnih građevinskih smjesa, suhih smjesa i sl.