Horizontalne betonare

Horizontalne betonare

Stacionarni tehnološki uređaji za proizvodnju betona. Tehnološki raspored omogućuje izbor spremnika agregata u skladu s konkretnim uvjetima i smještaju u terenu.

Kapacitet tipskih uređaja kreće se u rasponu od 25 mᵌ/h do 120 mᵌ/h. Tehnologija betonare opremljena je modernim elektroničkim sustavima vaganja svih komponenata. Način vaganja agregata ovisi o odabranoj varijanti tehničkog rješenja betonare (vaga iznad miješalice, skip-transporter za vaganje ili traka za vaganje ispod spremnika agregata).

Horizontalne betonare prema upotrijebljenom spremniku agregata:

  1. HBS s linijskim spremnikom agregata (HBS + ZKL) - vaganje agregata odvija se na traci za vaganje smještenoj ispod spremnika agregata,a u miješalicu se transportira pomoću skip transportera
  2. HBS s džepnim spremnikom agregata i trakom za iznošenje (HBS SP + ZKK). Transport agregata u spremnik uz pomoć spremnika za preuzimanje i kose trake za iznošenje. Vaganje agregata se pomoću okvira za vaganje, odvija u skip-transporteru koji je smješten na tenzometrima.
  3. HBS sa zvjezdastim skladištem agregata i radijalnom lopatom. Horizontalna betonara s vanjskim skladištem agregata – zvijezdom. Na čeličnu konstrukciju čeonog zida koji dijeli skladište agregata i betonaru smješta se radijalna lopata. Vaganje agregata odvija se u skip-transporteru koji je smješten na tenzometrima.
  4. HBS s cilindričnim spremnikom agregata (HBS + ZKV) - tzv. rastavljeni toranj.  Ovaj tip betonare kompromis je između horizontalne i toranjske betonare. Agregat se skladišti u cilindričnom spremniku agregata koji ima vlastitu potpornu konstrukciju i smješten je pokraj betonare. Ispod spremnika agregata smještena je vaga agregata, a agregat se pomoću skip-transportera odvozi u miješalicu. Agregat se u spremnika agregata puni na isti način kao i kod toranjskih betonara – ili pomoću elevatora ili pomoću kose trake za iznošenje.
Isporuka dodatne opreme se podrazumijeva, a čine je sustav grijanja za osiguranje rada i u zimskim uvjetima te uređaj za reciklažu.