Betonare i uređaji za reciklažu

Tvrtke MERKO CZ a.s.svojim klijentima isporučuje različite tipove betonara i centara za miješanje namijenjenih za proizvodnju transportbetona, betonskih smjesa za proizvodnju prefabrikata, ali i suhih smjesa i to kako u stacionarnoj, tako i u mobilnoj izvedbi. U standardnu ponudu ubrajamo i kompleksne ponude uređaja, uključujući dodatnu opremu: uređaje za reciklažu, sustave hlađenja i grijanja te sustave za transport i skladištenje sipkih materijala.

Građevinska djelatnost

Od 1991. godine tvrtka se bavi građevinskom djelatnošću: malim rekonstrukcijama stambenih zgrada te izgradnjom srednje velikih građevina, industrijskih objekata i proizvodnih hala.

Mobilne betonare

Mobilne betonare

Tvrtka MERKO CZ a.s. nudi veliki izbor mobilnih tipova betonara od malih, kompaktnih, namijenjenih gradilištima, kapaciteta 25 mᵌ/h pa do velikih strojeva kapaciteta 200 mᵌ/h.

Posebni centri za miješanje

Posebni centri za miješanje

Atipične centre za miješanje za specijalne betonske smjese, atipične centre za miješanje suhih smjesa, mehanički učvršćenog agregata ili agregata učvršćenog cementom.

Miješalice betona

Miješalice betona

Betonare su standardno opremljene tanjurastima ili dvoosovinskim miješalicama. Posebni centri za miješanje opremljeni su planetarnim miješalicama.

Horizontalne betonare

Horizontalne betonare

Stacionarni tehnološki uređaji za proizvodnju betona. Tehnološki raspored omogućuje izbor spremnika agregata u skladu s konkretnim uvjetima i smještaju u terenu.

Toplinska gospodarstva

Toplinska gospodarstva

Kako bi se osigurao rad u zimskim uvjetima ili otežanim klimatskim uvjetima betonare je potrebno opremiti grijanjem vode za smjesu, sustavom temperiranja agregata i prostora betonare vrućim zrakom

Uređaj za reciklažu

Uređaj za reciklažu

Razrjeđivanje i iskorištavanje ostataka betona iz betonare i miješalica. Princip spočiva u odjeljivanju šljunka i pijeska i otpadne (muljevite) vode što omogućava daljnje iskorištavanje tih materijala.

Toranjske betonare

Toranjske betonare

Stacionarni tehnološki uređaji velikog kapaciteta, namijenjeni proizvodnji transport-betona, ali i proizvodnji betonskih smjesa za proizvodnju prefabrikata i betonskim elemenata.

Rekonstrukcije

Rekonstrukcije i modernizacije

Tvrtka MERKO CZ a.s. raspolaže projektnim mogućnostima za rješavanje atipičnih tehničkih i građevinskih rekonstrukcija betonara, što predstavlja važan dio opsega djelovanja naše tvrtke.

Građevinska djelatnost

Građevinska djelatnost

MERKO CZ a.s.građevinskom se djelatnošću bavi od 1991. godine. Bavi se manjim popravcima zgrada te izgradnjom srednje velikih građevina, kao i industrijskih objekata.