Stavební činnost

stavebni-cinnost

Stavební činnostt provádíme již od roku 1991. Zabýváme se jak malými opravami bytového fondu, výstavbou domů tak i středními stavbami a velkými průmyslovými objekty.

V rámci komplexních služeb poskytujeme veškeré přípravné práce spojené se stavbou. Od konzultace potřeb s klientem přes zaměření pozemku po projektovou dokumentaci s veškerou škálou možností architektonického, technického i technologického řešení a případným ekonomickým aspektem. Naše projekční kancelář Vám vyhotoví projekci objektu v prostorovém vyobrazení formátu 3D, kde je možno do detailu vidět budoucí objekt.

Realizace

  • opravy a stavební úpravy bytového fondu a rodinných domů
  • výstavba a rekonstrukce objektů
  • výstavba nových rodinných domů
  • realizace interiérů
  • průmyslové stavby
  • technologické celky a zařízení
  • ocelové haly a konstrukce
  • projekční činnost
  • přípravné a výkopové práce, základové desky

Aplikace moderních technologií

Znalost nových technologických postupů a materiálů, jejich aplikace v praxi umožňuje úspěšně realizovat velkou škálu různých druhů staveb od rodinných domků až po náročné průmyslové stavby, kde je kladen požadavek na vysokou kvalitu provedení po stránce technické, bezpečnostní a dlouhodobě funkční.

V rámci dokončovacích prací společnost MERKO CZ, a.s. realizuje rovněž vybavení interiérů dle předem připravených architektonických studií včetně restaurování původních štuk a maleb.